Nocturnes. La vida quotidiana de les dones que treballen de nit en l’àrea metropolitana de Barcelona. Col·lectiu Punt 6.

Disseny gràfic i maquetació de la publicació Nocturnas del col·lectiu Punt 6.

Un projecte d’investigació-acció feminista participativa coordinat pel Col·lectiu Punt 6, en col·laboració amb la Fundació Àmbit Prevenció, Ca la Dona, la Secretaría de la Dona de CC.00. e Irídia, i amb la participació de 24 dones que treballen de nit en diferents sectors i zones de treball de l’AMB.

A través d’aqueta metodologia que ha permés que les dones participants fossin co-investigadores del projecte, s’analitza i visibilitza com l’urbanisme i el gènere afecta la vida quotidiana d eles dones que treballen de nit. En concret, a l’informe i els videos es recullen els següents aspectes: la mobilitat nocturna en l’AMB, la percepció de la por i la seguretat, l’afecte en el desenvolupament de la vida quotidiana diürna, l’impacte en les relacions familiars i socials, els impactes en la salut i les desigualtats de gènere en l’àmbit laboral. L’informe també recull propostes de millora en l’àmbit de la mobilitat, seguretat i condicions laborals, dirigides a les institucions, organitzacions i la resta d’agents implicats en les polítiques públiques relacionades amb la planificació urbana nocturna.

Disseny de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny de Nocturnas del col·lectiu Punt6