Disseny de la Guia d’acollida del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Disseny editorial de la Guia d’acollida del Consell Comarcal del Baix Llobregat en 5 idiomes.

La Guia d’acollida és un servei adreçat als Ajuntaments de l’Àrea Bàsica de la Comarca, així com a totes les persones estrangeres que hi conviuen amb l’objectiu de facilitar l’acollida del ciutadà/-na al municipi, facilitant l’accés als serveis i recursos normalitzats i promovent la seva autonomia i la igualtat d’oportunitats.

La guia d’acollida està disponibles en els següents idiomes: Català, Castellà, Anglés, Francés i Àrab.

Disseny editorial guia d'acollida del Consell Comarcal del Baix Llobregat
Disseny editorial guia d'acollida del Consell Comarcal del Baix Llobregat
Disseny editorial guia d'acollida del Consell Comarcal del Baix Llobregat
Disseny editorial guia d'acollida del Consell Comarcal del Baix Llobregat
Disseny editorial guia d'acollida del Consell Comarcal del Baix Llobregat
Disseny editorial guia d'acollida del Consell Comarcal del Baix Llobregat