Web Fundació Biblioteca Social

Disseny i desenvolupament amb WordPress Fundacio Biblioteca Social

Disseny i desenvolupament web amb WordPress

La Fundació Biblioteca Social és una institució sense ànim de lucre que es constitueix l’any 2014.

El seu objectiu és contribuir a reforçar els col·lectius més vulnerables, per compensar els desequilibris socials existents a Espanya. Ho fan potenciant projectes que duen a terme les biblioteques públiques, dirigits als sectors més vulnerables de la societat: nens i joves, sovint de famílies amb dificultats, amb problemes de comprensió lectora, persones en atur i immigrants, amb risc d’exclusió social, persones grans, que han aportat a aquesta societat i que sovint estan soles, etc.

La web compta amb l’aplicatiu “Mapa de projectes de biblioteques públiques per a la inclusió social” que visualitza els projectes guanyadors del Premi anual “Biblioteca pública i compromís social” que té per objectiu donar una visibilitat als projectes que duen a terme les biblioteques públiques pels col·lectius vulnerables.

En el seu manifesta expressen: “Perquè creiem que el creixement d’un país només és possible amb la suma de tots els qui hi viuen, i que les desigualtats generen pobresa que afecta el conjunt de la població, i no únicament als que directament la pateixen. Més enllà d’un servei lligat a la cultura, les biblioteques públiques són un eix clau per a la millora de la qualitat de vida, a la cohesió social i, en el seu conjunt, també al creixement econòmic d’un país. Obertes a tothom, i desplegades per tot el territori tenen un potencial enorme, a les quals creiem hem de donar suport.”

Disseny i desenvolupament amb WordPress Fundacio Biblioteca Social
Disseny i desenvolupament amb WordPress Fundacio Biblioteca Social
Disseny i desenvolupament amb WordPress Fundacio Biblioteca Social
Disseny i desenvolupament amb WordPress Fundacio Biblioteca Social
Disseny i desenvolupament amb WordPress Fundacio Biblioteca Social
Disseny i desenvolupament amb WordPress Fundacio Biblioteca Social
Disseny i desenvolupament amb WordPress Fundacio Biblioteca Social