Nocturnes. La vida quotidiana de les dones que treballen de nit en l’àrea metropolitana de Barcelona. Col·lectiu Punt 6.

Disseny i maquetació de Nocturnas del col·lectiu Punt6

Un projecte d’investigació-acció feminista participativa coordinat pel Col·lectiu Punt 6, en col·laboració amb la Fundació Àmbit Prevenció, Ca la Dona, la Secretaría de la Dona de CC.00. e Irídia, i amb la participació de 24 dones que treballen de nit en diferents sectors i zones de treball de l’AMB.

A través d’aquesta metodologia que ha permés que les dones participants fossin co-investigadores del projecte, s’analitza i visibilitza com l’urbanisme i el gènere afecta la vida quotidiana d eles dones que treballen de nit. En concret, a l’informe i els videos es recullen els següents aspectes: la mobilitat nocturna en l’AMB, la percepció de la por i la seguretat, l’afecte en el desenvolupament de la vida quotidiana diürna, l’impacte en les relacions familiars i socials, els impactes en la salut i les desigualtats de gènere en l’àmbit laboral. L’informe també recull propostes de millora en l’àmbit de la mobilitat, seguretat i condicions laborals, dirigides a les institucions, organitzacions i la resta d’agents implicats en les polítiques públiques relacionades amb la planificació urbana nocturna.

Disseny i maquetació de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny i maquetació de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny i maquetació de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny i maquetació de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny i maquetació de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny i maquetació de Nocturnas del col·lectiu Punt6
Disseny i maquetació de Nocturnas del col·lectiu Punt6