Formació CSS

Formacio CSS StudioMoare

Cascading StyleSheets és un llenguatge de fulls d’estils creat per a controlar l’aspecte o presentació dels documents electrònics definits amb HTML i XHTML.

En aquest curs d’introducció treballarem conceptes bàsics de CSS: què és i per què utilitzar-lo?, com implementar-lo, aprendrem la seva sintaxis, aprofundirem en l’ús d’algunes propietats bàsiques i mostrarem algunes funcionalitats noves que han arribat amb la versió CSS3.

Reservarem una part del curs per a explicar breument el què es defineix com “Responsive Design” i acabarem presentant un dels framework més utilitzats actualment per al disseny web: Bootstrap.

Al finalitzar el curs, seràs capaç d’entendre i escriure CSS, implementar-lo al teu HTML, entendre el comportament d’algunes propietats i saber on buscar informació sobre aquest llenguatge.

  • Duració: El curs té una duració de 12h repartides en 3 sessions de 3h cada una.
  • Docent: Antonio Felices (Studio Moaré)
  • Requisits: Per a realitzar aquest curs, necessites tenir uns mínims coneixements d’HTML i un ordinador portàtil.